Ngày 24/7/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Teruhiko Kawato Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Nhật bản.


Tên album
Ngày 24/7/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Teruhiko Kawato Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Nhật bản.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/07/2017 5:29:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Teruhiko Kawato Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2017 05:44:37 CH

Dung lượng: 427,50kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Teruhiko Kawato Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2017 05:44:37 CH

Dung lượng: 454,77kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Teruhiko Kawato Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2017 05:44:37 CH

Dung lượng: 450,83kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Teruhiko Kawato Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2017 05:44:37 CH

Dung lượng: 460,39kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Ông Teruhiko Kawato Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Nhật bản.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/07/2017 05:44:37 CH

Dung lượng: 440,36kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất