Ngày 21/7/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt nam.


Tên album
Ngày 21/7/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/07/2017 2:41:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/07/2017 04:16:17 CH

Dung lượng: 408,79kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/07/2017 04:16:17 CH

Dung lượng: 479,64kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/07/2017 04:16:17 CH

Dung lượng: 410,17kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/07/2017 04:16:17 CH

Dung lượng: 458,37kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/07/2017 04:16:17 CH

Dung lượng: 591,99kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao quà cho các ĐB thân nhân GĐ liệt sỹ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/07/2017 04:16:17 CH

Dung lượng: 575,13kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất