Ngày 20/7/2017.Công đoàn Văn phòng Quốc hội gặp mặt ĐBQH chuyên trách,Cán bộ,Công chức,Viên chức là thương binh,thân nhân liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh,liệt sỹ(27/7/1947-27/7/2017)


Tên album
Ngày 20/7/2017.Công đoàn Văn phòng Quốc hội gặp mặt ĐBQH chuyên trách,Cán bộ,Công chức,Viên chức là thương binh,thân nhân liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh,liệt sỹ(27/7/1947-27/7/2017)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/07/2017 10:01:13 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch CĐVP Phạm Thúy Chinh phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/07/2017 10:15:11 SA

Dung lượng: 533,78kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/07/2017 10:15:11 SA

Dung lượng: 462,84kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/07/2017 10:15:11 SA

Dung lượng: 431,57kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/07/2017 10:15:11 SA

Dung lượng: 420,85kB

Tải ảnh gốc

Phó Vụ trưởng Vụ công tác phía nam,con liệt sỹ phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/07/2017 10:15:11 SA

Dung lượng: 372,86kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo QH tặng quà.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/07/2017 10:15:11 SA

Dung lượng: 443,47kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất