Ngày 19/7/2017.Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH mở rộng lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020.


Tên album
Ngày 19/7/2017.Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan VPQH mở rộng lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/07/2017 11:04:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bí thư Đảng bộ VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/07/2017 11:08:11 SA

Dung lượng: 420,83kB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng bộ VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/07/2017 11:08:11 SA

Dung lượng: 384,89kB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng bộ VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/07/2017 11:08:11 SA

Dung lượng: 388,83kB

Tải ảnh gốc

Phó Bí thư thường trực Nguyễn Đức Thụ phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/07/2017 11:08:11 SA

Dung lượng: 391,89kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/07/2017 11:08:11 SA

Dung lượng: 464,97kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu dự Hội nghị bỏ phiếu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/07/2017 11:08:11 SA

Dung lượng: 465,14kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất