Chiều 18/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh


Tên album
Chiều 18/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/07/2017 5:37:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/07/2017 05:38:47 CH

Dung lượng: 423,94kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/07/2017 05:38:47 CH

Dung lượng: 519,39kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/07/2017 05:38:47 CH

Dung lượng: 522,21kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/07/2017 05:38:47 CH

Dung lượng: 458,08kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT Quốc hội

Ngày tạo: 18/07/2017 05:38:47 CH

Dung lượng: 446,14kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất