Ngày 14/7/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống bộ đội Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh.


Tên album
Ngày 14/7/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống bộ đội Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/07/2017 11:07:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống bộ đội Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2017 11:13:09 SA

Dung lượng: 1,36MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống bộ đội Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2017 11:13:09 SA

Dung lượng: 992,00kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống bộ đội Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2017 11:13:09 SA

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ gặp mặt Hội truyền thống bộ đội Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2017 11:13:09 SA

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm hỏi,trò chuyện vói Đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2017 11:13:09 SA

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tặng quà các Đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/07/2017 11:13:09 SA

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất