Ngày 13/7/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.


Tên album
Ngày 13/7/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/07/2017 5:08:35 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Trưởng cơ quan đại dieenjVieetj nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/07/2017 05:10:17 CH

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Trưởng cơ quan đại dieenjVieetj nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/07/2017 05:10:20 CH

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Trưởng cơ quan đại dieenjVieetj nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/07/2017 05:10:20 CH

Dung lượng: 974,00kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Trưởng cơ quan đại dieenjVieetj nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/07/2017 05:10:20 CH

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Trưởng cơ quan đại dieenjVieetj nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/07/2017 05:10:20 CH

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Trưởng cơ quan đại dieenjVieetj nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/07/2017 05:10:20 CH

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất