Ngày 06/07/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp đoàn Hạ nghị sỹ Hoa kỳ thăm Việt nam.


Tên album
Ngày 06/07/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp đoàn Hạ nghị sỹ Hoa kỳ thăm Việt nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/07/2017 4:57:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ông Michael Rogers Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/07/2017 04:25:55 CH

Dung lượng: 916,11kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ông Michael Rogers Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/07/2017 04:25:55 CH

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ông Michael Rogers Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/07/2017 04:25:55 CH

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ông Michael Rogers Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/07/2017 04:25:55 CH

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ông Michael Rogers Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/07/2017 04:25:55 CH

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp ông Michael Rogers Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/07/2017 04:25:55 CH

Dung lượng: 1,73MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất