Chiều ngày 04/07/2017.Văn phòng Quốc hội trao QĐ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Vụ tài chính,ngân sách.


Tên album
Chiều ngày 04/07/2017.Văn phòng Quốc hội trao QĐ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Vụ tài chính,ngân sách.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/07/2017 5:18:11 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Vụ trưởng Vụ TCCB đọc QĐ của Chủ nhiệm VPQH bổ nhiệm Cán bộ lãnh đạo Vụ TCNS.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/07/2017 05:27:04 CH

Dung lượng: 1,77MB

Tải ảnh gốc

Thường trực Đảng ủy VPQH trao QĐ của Chủ nhiệm VP bổ nhiệm Ông Vũ Tuấn Anh giữ chức Vụ trưởng Vụ TCNS.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/07/2017 05:27:04 CH

.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Thường trực Đảng ủy VPQH trao QĐ của Chủ nhiệm VP bổ nhiệm Ông Vũ Tuấn Anh giữ chức Vụ trưởng Vụ TCNS.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/07/2017 05:27:04 CH

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Thường trực Đảng ủy VPQH Nguyễn Đức Thụ phát biểu giao nhiệm vụ cho Ông Vũ Tuấn Anh Vụ trưởng Vụ TCNS.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/07/2017 05:27:04 CH

Thường trực Đảng ủy VPQH Nguyễn Đức Thụ phát biểu giao nhiệm vụ cho Ông Vũ Tuấn Anh Vụ trưởng Vụ TCNS.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm UBTCNS Nguyễn Đức Hải phát biểu ý kiến chỉ đạo Vụ trưởng Vụ TCNS Vũ Tuấn Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/07/2017 05:27:04 CH

Dung lượng: 1,66MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm UBTCNS Nguyễn Đức Hải tặng hoa Vụ trưởng Vụ TCNS Vũ Tuấn Anh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/07/2017 05:27:04 CH

Dung lượng: 1,55MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất