Chiều 23/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin


Tên album
Chiều 23/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/06/2017 6:19:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2017 06:22:24 CH

Dung lượng: 983,74kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2017 06:22:24 CH

Dung lượng: 865,04kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2017 06:22:24 CH

Dung lượng: 800,86kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2017 06:22:24 CH

Dung lượng: 703,82kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2017 06:22:24 CH

Dung lượng: 778,70kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Heng Samrin. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/06/2017 06:22:24 CH

Dung lượng: 779,44kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất