Chiều 19/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti, Ngài Youri Latortue


Tên album
Chiều 19/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti, Ngài Youri Latortue
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/06/2017 6:12:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti, Ngài Youri Latortue. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2017 06:16:17 CH

Dung lượng: 852,94kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti, Ngài Youri Latortue. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2017 06:16:17 CH

Dung lượng: 838,86kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti, Ngài Youri Latortue. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2017 06:16:17 CH

Dung lượng: 731,36kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti, Ngài Youri Latortue. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2017 06:16:17 CH

Dung lượng: 745,28kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti, Ngài Youri Latortue. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2017 06:16:17 CH

Dung lượng: 808,89kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti, Ngài Youri Latortue. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2017 06:16:17 CH

Dung lượng: 780,65kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất