Sáng 12/6/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm Chủ tịch Quốc hội Cuba Estenban Lazo Hernandez


Tên album
Sáng 12/6/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm Chủ tịch Quốc hội Cuba Estenban Lazo Hernandez
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/06/2017 12:30:36 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm Chủ tịch Quốc hội Cuba Estenban Lazo Hernandez. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2017 12:32:49 CH

Dung lượng: 824,83kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm Chủ tịch Quốc hội Cuba Estenban Lazo Hernandez. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2017 12:32:49 CH

Dung lượng: 784,25kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm Chủ tịch Quốc hội Cuba Estenban Lazo Hernandez. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2017 12:32:49 CH

Dung lượng: 759,45kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm Chủ tịch Quốc hội Cuba Estenban Lazo Hernandez. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2017 12:32:49 CH

Dung lượng: 819,18kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm Chủ tịch Quốc hội Cuba Estenban Lazo Hernandez. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2017 12:32:49 CH

Dung lượng: 729,22kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm Chủ tịch Quốc hội Cuba Estenban Lazo Hernandez. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2017 12:32:49 CH

Dung lượng: 729,25kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất