Chiều 06/06/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn Mẹ Việt nam anh hùng,người có công Tỉnh Bến Tre.


Tên album
Chiều 06/06/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn Mẹ Việt nam anh hùng,người có công Tỉnh Bến Tre.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/06/2017 6:35:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn Mẹ Việt nam anh hùng,người có công Tỉnh Bến Tre.Ảnh : Văn Bình : Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 06:39:31 CH

Dung lượng: 1,56MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn Mẹ Việt nam anh hùng,người có công Tỉnh Bến Tre.Ảnh : Văn Bình : Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 06:39:31 CH

Dung lượng: 1,33MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn Mẹ Việt nam anh hùng,người có công Tỉnh Bến Tre.Ảnh : Văn Bình : Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 06:39:31 CH

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn Mẹ Việt nam anh hùng,người có công Tỉnh Bến Tre.Ảnh : Văn Bình : Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 06:39:31 CH

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn Mẹ Việt nam anh hùng,người có công Tỉnh Bến Tre.Ảnh : Văn Bình : Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 06:39:31 CH

Dung lượng: 1,29MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt đoàn Mẹ Việt nam anh hùng,người có công Tỉnh Bến Tre.Ảnh : Văn Bình : Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 06:39:32 CH

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất