Sáng 31/5, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ William Macclellan Thornberry


Tên album
Sáng 31/5, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ William Macclellan Thornberry
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/05/2017 10:47:13 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ William Macclellan Thornberry. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 10:48:14 SA

Dung lượng: 807,68kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ William Macclellan Thornberry. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 10:48:14 SA

Dung lượng: 660,52kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ William Macclellan Thornberry. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 10:48:14 SA

Dung lượng: 606,72kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tiếp Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Hoa Kỳ William Macclellan Thornberry. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 10:48:14 SA

Dung lượng: 726,42kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất