Chiều 29/05, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Đảng Dân tiến Nhật Bản, do ngài Edano Yukio Phó Tổng thư ký thường trực Đảng Dân tiến, Hạ Nghị sĩ làm trưởng Đoàn


Tên album
Chiều 29/05, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn Đại biểu Đảng Dân tiến Nhật Bản, do ngài Edano Yukio Phó Tổng thư ký thường trực Đảng Dân tiến, Hạ Nghị sĩ làm trưởng Đoàn
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/05/2017 6:32:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Phó Tổng thư ký thường trực Đảng Dân tiến, Hạ Nghị sĩ Edano Yukio. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 06:33:43 CH

Dung lượng: 713,52kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Phó Tổng thư ký thường trực Đảng Dân tiến, Hạ Nghị sĩ Edano Yukio. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 06:33:43 CH

Dung lượng: 776,81kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Phó Tổng thư ký thường trực Đảng Dân tiến, Hạ Nghị sĩ Edano Yukio. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 06:33:43 CH

Dung lượng: 645,32kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Phó Tổng thư ký thường trực Đảng Dân tiến, Hạ Nghị sĩ Edano Yukio. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 06:33:43 CH

Dung lượng: 791,50kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Phó Tổng thư ký thường trực Đảng Dân tiến, Hạ Nghị sĩ Edano Yukio. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 06:33:43 CH

Dung lượng: 715,08kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất