Ngày 27/05/2017Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách,pháp luật về cải cách hành chính NN giai đoạn 2011-2016.


Tên album
Ngày 27/05/2017Phiên họp thứ hai Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách,pháp luật về cải cách hành chính NN giai đoạn 2011-2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/05/2017 10:57:32 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc phiên họp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2017 11:07:51 SA

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc phiên họp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2017 11:07:51 SA

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày báo cáo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2017 11:07:51 SA

Dung lượng: 1,45MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc phiên họp.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2017 11:07:51 SA

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm UBPL Nguyễn Khắc Định phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2017 11:07:51 SA

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

ĐB Trần Thị Quốc Khánh,thành viên Đoàn giám sát phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/05/2017 11:07:51 SA

Dung lượng: 1,50MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất