Ngày 15/05/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội liên bang MI-AN-MA do Chủ tịch QH,Chủ tịch thượng viện Mauyn Khai Than làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.


Tên album
Ngày 15/05/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội liên bang MI-AN-MA do Chủ tịch QH,Chủ tịch thượng viện Mauyn Khai Than làm trưởng Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/05/2017 11:05:20 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội liên bang Myanmar do Chủ tịch Thượng viện, CTQH Mahn Win Khaing Than làm Trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2017 11:39:28 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội liên bang Myanmar do Chủ tịch Thượng viện, CTQH Mahn Win Khaing Than làm Trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Dung lượng: 1,39MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội liên bang Myanmar do Chủ tịch Thượng viện, CTQH Mahn Win Khaing Than làm Trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2017 11:39:28 SA

Dung lượng: 1,33MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội liên bang Myanmar do Chủ tịch Thượng viện, CTQH Mahn Win Khaing Than làm Trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2017 11:39:28 SA

Dung lượng: 1,69MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội liên bang Myanmar do Chủ tịch Thượng viện, CTQH Mahn Win Khaing Than làm Trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2017 11:39:28 SA

Dung lượng: 1,33MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội liên bang Myanmar do Chủ tịch Thượng viện, CTQH Mahn Win Khaing Than làm Trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2017 11:39:28 SA

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội liên bang Myanmar do Chủ tịch Thượng viện, CTQH Mahn Win Khaing Than làm Trưởng Đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2017 11:39:28 SA

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất