Ngày 15/05/2017.Khai mạc phiên họp thứ mười của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 15/05/2017.Khai mạc phiên họp thứ mười của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/05/2017 10:47:49 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu đại biểu,khách mời.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2017 10:53:14 SA

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2017 10:53:14 SA

Dung lượng: 1,40MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2017 10:53:14 SA

Dung lượng: 1,53MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2017 10:53:14 SA

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2017 10:53:14 SA

Dung lượng: 1,41MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/05/2017 10:53:14 SA

Dung lượng: 1,35MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất