Ngày 4/5/2017.Phó Chủ tịch thường trực QH Tòng Thị Phóng chủ trì phiên họp Ban tổ chức hội nghị chuyên đề IPU khu vực Châu Á - Thái bình dương.


Tên album
Ngày 4/5/2017.Phó Chủ tịch thường trực QH Tòng Thị Phóng chủ trì phiên họp Ban tổ chức hội nghị chuyên đề IPU khu vực Châu Á - Thái bình dương.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/05/2017 10:45:56 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

.Phó Chủ tịch thường trực QH Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc phiên họp Ban tổ chức hội nghị chuyên đề IPU khu vực Châu Á - Thái bình dương.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 10:49:30 SA

Dung lượng: 1,96MB

Tải ảnh gốc

.Phó Chủ tịch thường trực QH Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc phiên họp Ban tổ chức hội nghị chuyên đề IPU khu vực Châu Á - Thái bình dương.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 10:49:30 SA

Dung lượng: 1,45MB

Tải ảnh gốc

.Phó Chủ tịch thường trực QH Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc phiên họp Ban tổ chức hội nghị chuyên đề IPU khu vực Châu Á - Thái bình dương.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 10:49:30 SA

Dung lượng: 1,79MB

Tải ảnh gốc

.Phó Chủ tịch thường trực QH Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc phiên họp Ban tổ chức hội nghị chuyên đề IPU khu vực Châu Á - Thái bình dương.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 10:49:30 SA

Dung lượng: 1,54MB

Tải ảnh gốc

.Phó Chủ tịch thường trực QH Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc phiên họp Ban tổ chức hội nghị chuyên đề IPU khu vực Châu Á - Thái bình dương.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 10:49:30 SA

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm UB ĐN Nguyễn Văn Giàu phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/05/2017 10:49:30 SA

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất