Chiều 25/04/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Ôxtrâylia Ông Ambassadar Craig Chittick.


Tên album
Chiều 25/04/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đai sứ Ôxtrâylia Ông Ambassadar Craig Chittick.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/04/2017 5:14:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất