Ngày 22/4/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn cán bộ,người có uy tín của Huyện Yên Châu,Tỉnh Sơn La.


Tên album
Ngày 22/4/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn cán bộ,người có uy tín của Huyện Yên Châu,Tỉnh Sơn La.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/04/2017 11:17:01 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn cán bộ,người có uy tín của Huyện Yên Châu,Tỉnh Sơn La.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/04/2017 12:07:13 CH

Dung lượng: 897,53kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn cán bộ,người có uy tín của Huyện Yên Châu,Tỉnh Sơn La.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/04/2017 12:07:13 CH

Dung lượng: 759,28kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn cán bộ,người có uy tín của Huyện Yên Châu,Tỉnh Sơn La.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/04/2017 12:07:13 CH

Dung lượng: 648,09kB

Tải ảnh gốc

Trao tặng phẩm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/04/2017 12:07:13 CH

Dung lượng: 918,09kB

Tải ảnh gốc

Chụp ảnh lưu niệm.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/04/2017 12:07:13 CH

Dung lượng: 626,68kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất