Ngày 18/04/2017.Ngày làm việc thứ hai,chất vấn Bộ trưởng Bô LĐTBXH, Bộ Thông tin và truyền thông tại phiên họp thứ chín của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 18/04/2017.Ngày làm việc thứ hai,chất vấn Bộ trưởng Bô LĐTBXH, Bộ Thông tin và truyền thông tại phiên họp thứ chín của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/04/2017 10:27:18 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng thư ký QH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu đại biểu,khách mời dự phiên chất vấn .Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/04/2017 10:39:10 SA

Dung lượng: 662,64kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/04/2017 10:39:10 SA

Dung lượng: 624,20kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/04/2017 10:39:10 SA

Dung lượng: 679,95kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/04/2017 10:39:10 SA

Dung lượng: 578,43kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/04/2017 10:39:10 SA

Dung lượng: 857,19kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/04/2017 10:39:10 SA

Dung lượng: 759,93kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất