Ngày 17/04/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Srilanca RANIL WICKREMESINGHE.


Tên album
Ngày 17/04/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Srilanca RANIL WICKREMESINGHE.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/04/2017 5:11:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Srilanca RANIL WICKREMESINGHE.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/04/2017 05:13:21 CH

Dung lượng: 692,14kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Srilanca RANIL WICKREMESINGHE.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/04/2017 05:13:21 CH

Dung lượng: 694,64kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Srilanca RANIL WICKREMESINGHE.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/04/2017 05:13:21 CH

Dung lượng: 734,16kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Srilanca RANIL WICKREMESINGHE.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/04/2017 05:13:21 CH

Dung lượng: 683,82kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Srilanca RANIL WICKREMESINGHE.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/04/2017 05:13:21 CH

Dung lượng: 658,22kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất