Ngày 12/4/2017.Hội thảo"Phát triển và chia sẻ nguồn tài liệu số nhằm hỗ trợ hoạt động của Quốc hội vì sự phát triển bền vững tại Việt nam"


Tên album
Ngày 12/4/2017.Hội thảo"Phát triển và chia sẻ nguồn tài liệu số nhằm hỗ trợ hoạt động của Quốc hội vì sự phát triển bền vững tại Việt nam"
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/04/2017 10:30:20 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo"Phát triển và chia sẻ nguồn tài liệu số nhằm hỗ trợ hoạt động của Quốc hội vì sự phát triển bền vững tại Việt nam"Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/04/2017 10:33:53 SA

Dung lượng: 692,04kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo"Phát triển và chia sẻ nguồn tài liệu số nhằm hỗ trợ hoạt động của Quốc hội vì sự phát triển bền vững tại Việt nam"Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/04/2017 10:33:53 SA

Dung lượng: 623,90kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo"Phát triển và chia sẻ nguồn tài liệu số nhằm hỗ trợ hoạt động của Quốc hội vì sự phát triển bền vững tại Việt nam"Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/04/2017 10:33:53 SA

Dung lượng: 829,67kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo"Phát triển và chia sẻ nguồn tài liệu số nhằm hỗ trợ hoạt động của Quốc hội vì sự phát triển bền vững tại Việt nam"Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/04/2017 10:33:53 SA

Dung lượng: 654,31kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo"Phát triển và chia sẻ nguồn tài liệu số nhằm hỗ trợ hoạt động của Quốc hội vì sự phát triển bền vững tại Việt nam"Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/04/2017 10:33:53 SA

Dung lượng: 624,71kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất