Ngày 5/4/2017.Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.


Tên album
Ngày 5/4/2017.Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/04/2017 11:24:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận về dự thảo Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2017 03:05:14 CH

Dung lượng: 585,49kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận về dự thảo Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2017 03:05:14 CH

Dung lượng: 594,77kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận về dự thảo Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2017 03:05:14 CH

Dung lượng: 797,86kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm UB KT Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2017 03:05:14 CH

Dung lượng: 541,43kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm UB CVĐXH Lê Thụ Nguyệt phát biểu Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2017 03:05:14 CH

Dung lượng: 564,52kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ nhiệm UB CVĐXH Bùi Sỹ Lợi phát biểu về dự thảo Luật hỗ trợ DN vừa và nhỏ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2017 03:05:14 CH

Dung lượng: 529,44kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất