Ngày 5/4/2017.Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội lần thứ tám,nhiệm kỳ 2015-2020.


Tên album
Ngày 5/4/2017.Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội lần thứ tám,nhiệm kỳ 2015-2020.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/04/2017 11:20:04 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó bí thư thường trực Nguyễn Đức Thụ trình bày báo cáo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2017 11:24:06 SA

Dung lượng: 702,86kB

Tải ảnh gốc

Phó bí thư thường trực Nguyễn Đức Thụ trình bày báo cáo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2017 11:24:06 SA

Dung lượng: 742,71kB

Tải ảnh gốc

Phó bí thư thường trực Nguyễn Đức Thụ trình bày báo cáo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2017 11:24:06 SA

Dung lượng: 791,38kB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2017 11:24:06 SA

Dung lượng: 636,21kB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2017 11:24:06 SA

Dung lượng: 681,44kB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/04/2017 11:24:06 SA

Dung lượng: 678,94kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất