Ngày 4/4/2017.Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.


Tên album
Ngày 4/4/2017.Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số dự án Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/04/2017 9:28:20 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận về dự thảo Luật quản lý,sử dụng tài sản NN(sửa đổi)Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/04/2017 09:38:15 SA

Dung lượng: 826,98kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận về dự thảo Luật quản lý,sử dụng tài sản NN(sửa đổi)Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/04/2017 09:38:15 SA

Dung lượng: 718,19kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận về dự thảo Luật quản lý,sử dụng tài sản NN(sửa đổi)Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/04/2017 09:38:15 SA

Dung lượng: 856,80kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận về dự thảo Luật quản lý,sử dụng tài sản NN(sửa đổi)Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/04/2017 09:38:15 SA

Dung lượng: 574,63kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Thị Hằng Tỉnh Bắc Ninh phát biểu về dự thảo Luật quản lý,sử dụng tài sản NN(sửa đổi)Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/04/2017 09:38:15 SA

Dung lượng: 576,69kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Hoàng Đức Thăng Tỉnh Quảng Trị phát biểu về dự thảo Luật quản lý,sử dụng tài sản NN(sửa đổi)Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/04/2017 09:38:15 SA

Dung lượng: 641,96kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất