Chiều ngày 23/03/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.


Tên album
Chiều ngày 23/03/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/03/2017 5:20:00 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/03/2017 05:21:41 CH

Dung lượng: 801,32kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/03/2017 05:21:41 CH

Dung lượng: 720,78kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/03/2017 05:21:41 CH

Dung lượng: 750,71kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/03/2017 05:21:41 CH

Dung lượng: 746,26kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/03/2017 05:21:41 CH

Dung lượng: 655,23kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất