Chiều ngày 23/03/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà KRISTALINA GEORGIEVA Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới.


Tên album
Chiều ngày 23/03/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà KRISTALINA GEORGIEVA Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/03/2017 3:23:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

NDN_7948

Ngày tạo: 23/03/2017 03:25:57 CH

Dung lượng: 997,65kB

Tải ảnh gốc

NDN_7995

Ngày tạo: 23/03/2017 03:25:57 CH

Dung lượng: 734,25kB

Tải ảnh gốc

NDN_7999

Ngày tạo: 23/03/2017 03:25:57 CH

Dung lượng: 796,17kB

Tải ảnh gốc

NDN_8003

Ngày tạo: 23/03/2017 03:25:57 CH

Dung lượng: 763,24kB

Tải ảnh gốc

NDN_8004

Ngày tạo: 23/03/2017 03:25:57 CH

Dung lượng: 766,11kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất