Chiều ngày 22/03/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà SIREN GJERME ERIKSEN Đại sứ Na Uy chào xã giao


Tên album
Chiều ngày 22/03/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bà SIREN GJERME ERIKSEN Đại sứ Na Uy chào xã giao
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/03/2017 4:31:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà SIREN GJERME ERIKSEN Đại sứ Na Uy chào xã giao. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2017 05:16:42 CH

Dung lượng: 801,38kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà SIREN GJERME ERIKSEN Đại sứ Na Uy chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2017 04:33:42 CH

Dung lượng: 778,43kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà SIREN GJERME ERIKSEN Đại sứ Na Uy chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2017 04:33:42 CH

Dung lượng: 798,09kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà SIREN GJERME ERIKSEN Đại sứ Na Uy chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2017 04:33:42 CH

Dung lượng: 755,13kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà SIREN GJERME ERIKSEN Đại sứ Na Uy chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2017 04:33:42 CH

Dung lượng: 796,20kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp bà SIREN GJERME ERIKSEN Đại sứ Na Uy chào xã giao.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/03/2017 04:33:42 CH

Dung lượng: 712,48kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất