Ngày 20/03/2017 - Ngày làm việc thứ năm,phiên họp thứ tám của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 20/03/2017 - Ngày làm việc thứ năm,phiên họp thứ tám của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/03/2017 8:45:49 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận về dự án Luật quản lý nợ công(sửa đổi) Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/03/2017 08:51:04 SA

Dung lượng: 666,62kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận về dự án Luật quản lý nợ công(sửa đổi) Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/03/2017 08:51:04 SA

Dung lượng: 863,55kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận về dự án Luật quản lý nợ công(sửa đổi) Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/03/2017 08:51:04 SA

Dung lượng: 630,35kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/03/2017 08:51:04 SA

Dung lượng: 655,59kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban TCNS Nguyễn Đức Hải trình bày BC thẩm tra Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/03/2017 08:51:04 SA

Dung lượng: 552,53kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban CVĐXH Nguyễn Thúy Anh nêu câu hỏi.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/03/2017 10:02:11 SA

Dung lượng: 615,14kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất