Ngày 13/03/2017.Khai mạc phiên họp thứ tám của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 13/03/2017.Khai mạc phiên họp thứ tám của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/03/2017 7:49:44 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/03/2017 10:19:15 SA

Dung lượng: 626,20kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/03/2017 10:19:15 SA

Dung lượng: 768,70kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/03/2017 10:19:15 SA

Dung lượng: 749,09kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/03/2017 10:19:15 SA

Dung lượng: 761,06kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/03/2017 10:19:15 SA

Dung lượng: 734,02kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 14/03/2017 10:19:15 SA

Dung lượng: 729,09kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất