Chiều ngày 13/03/2017.Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật bản HATOYAMA YUKIO.


Tên album
Chiều ngày 13/03/2017.Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật bản HATOYAMA YUKIO.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/03/2017 6:42:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật bản HATOYAMA YUKIO.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/03/2017 06:44:53 CH

Dung lượng: 700,46kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật bản HATOYAMA YUKIO.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/03/2017 06:44:53 CH

Dung lượng: 816,43kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật bản HATOYAMA YUKIO.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/03/2017 06:44:53 CH

Dung lượng: 795,89kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật bản HATOYAMA YUKIO.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/03/2017 06:44:53 CH

Dung lượng: 741,97kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt - Nhật Phạm Minh chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật bản HATOYAMA YUKIO.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 13/03/2017 06:44:53 CH

Dung lượng: 710,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất