Chiều ngày 08/03/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái lan - Việt Nam do ngài Sakchai TANABOONCHAI chủ tịch nhóm làm trưởng đoàn.


Tên album
Chiều ngày 08/03/2017.Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái lan - Việt Nam do ngài Sakchai TANABOONCHAI chủ tịch nhóm làm trưởng đoàn.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/03/2017 3:35:49 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái lan - Việt Nam do ngài Sakchai TANABOONCHAI chủ tịch nhóm làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/03/2017 03:38:53 CH

Dung lượng: 692,57kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái lan - Việt Nam do ngài Sakchai TANABOONCHAI chủ tịch nhóm làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/03/2017 03:38:53 CH

Dung lượng: 839,86kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái lan - Việt Nam do ngài Sakchai TANABOONCHAI chủ tịch nhóm làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/03/2017 03:38:53 CH

Dung lượng: 712,37kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái lan - Việt Nam do ngài Sakchai TANABOONCHAI chủ tịch nhóm làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/03/2017 03:38:53 CH

Dung lượng: 692,03kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái lan - Việt Nam do ngài Sakchai TANABOONCHAI chủ tịch nhóm làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/03/2017 03:38:53 CH

Dung lượng: 758,52kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái lan - Việt Nam do ngài Sakchai TANABOONCHAI chủ tịch nhóm làm trưởng đoàn.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/03/2017 03:38:53 CH

Dung lượng: 742,44kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất