Ngày 07/03/2017.Hội thảo giữa Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt nam và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào.


Tên album
Ngày 07/03/2017.Hội thảo giữa Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt nam và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/03/2017 9:31:23 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban ĐN Nguyễn Văn Giàu giới thiệu ĐB dự hội thảo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2017 09:53:09 SA

Dung lượng: 503,67kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc hội thảo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2017 09:53:09 SA

Dung lượng: 702,36kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc hội thảo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2017 09:53:09 SA

Dung lượng: 727,55kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc hội thảo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2017 09:53:09 SA

Dung lượng: 788,44kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phát biểu khai mạc hội thảo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2017 09:53:09 SA

Dung lượng: 697,74kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Lào Pany Yathotou phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2017 09:53:09 SA

Dung lượng: 676,65kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất