Ngày 07/03/2017.Đoàn giám sát của UBTVQH làm việc với Bộ,cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc CP về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính NN giai đoạn 2011-2016.


Tên album
Ngày 07/03/2017.Đoàn giám sát của UBTVQH làm việc với Bộ,cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc CP về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính NN giai đoạn 2011-2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/03/2017 9:24:59 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2017 09:28:00 SA

Dung lượng: 551,88kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2017 09:28:00 SA

Dung lượng: 506,21kB

Tải ảnh gốc

Thứ trưởng Bộ công thương Trần Quốc Khánh trình bày báo cáo công tác của Bộ CT..Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2017 09:28:00 SA

Dung lượng: 524,00kB

Tải ảnh gốc

Thứ trưởng Bộ công thương Trần Quốc Khánh trình bày báo cáo công tác của Bộ CT..Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/03/2017 09:28:00 SA

Dung lượng: 691,18kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất