Ngày 06/03/2017.Đoàn giám sát của UBTVQH làm việc với Bộ,cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc CP về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính NN giai đoạn 2011-2016.


Tên album
Ngày 06/03/2017.Đoàn giám sát của UBTVQH làm việc với Bộ,cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc CP về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính NN giai đoạn 2011-2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/03/2017 2:37:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/03/2017 02:53:38 CH

Dung lượng: 438,13kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/03/2017 02:53:38 CH

Dung lượng: 585,46kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/03/2017 02:53:38 CH

Dung lượng: 591,66kB

Tải ảnh gốc

Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh trình bày báo cáo công tác của Đà THVN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 06/03/2017 02:53:38 CH

Dung lượng: 563,44kB

Tải ảnh gốc

Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh trình bày báo cáo công tác của Đà THVN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 06/03/2017 02:53:38 CH

Dung lượng: 688,58kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất