Chiều 3/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Điều phối viên thường trú LHQ, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra


Tên album
Chiều 3/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Điều phối viên thường trú LHQ, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/03/2017 3:54:57 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Điều phối viên thường trú LHQ, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/03/2017 04:47:30 CH

Dung lượng: 785,25kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Điều phối viên thường trú LHQ, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/03/2017 04:33:43 CH

Dung lượng: 832,28kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Điều phối viên thường trú LHQ, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/03/2017 04:33:43 CH

Dung lượng: 767,17kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Điều phối viên thường trú LHQ, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/03/2017 04:33:43 CH

Dung lượng: 718,32kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất