Ngày 03/03/2017.Đoàn giám sát của UBTVQH làm việc với Bộ,cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc CP về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính NN giai đoạn 2011-2016.


Tên album
Ngày 03/03/2017.Đoàn giám sát của UBTVQH làm việc với Bộ,cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc CP về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính NN giai đoạn 2011-2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/03/2017 8:30:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/03/2017 08:39:18 SA

Dung lượng: 613,21kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/03/2017 08:39:18 SA

Dung lượng: 670,63kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/03/2017 08:39:18 SA

Dung lượng: 633,63kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/03/2017 08:39:18 SA

Dung lượng: 622,97kB

Tải ảnh gốc

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/03/2017 08:39:18 SA

Dung lượng: 582,36kB

Tải ảnh gốc

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú trình bày báo cáo công tác của NHNN.Ảnh : Văn Bình Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/03/2017 08:39:18 SA

Dung lượng: 602,01kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất