Ngày 21/02/2017.Ngày làm việc thứ hai,phiên họp thứ bảy của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 21/02/2017.Ngày làm việc thứ hai,phiên họp thứ bảy của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/02/2017 8:53:12 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/02/2017 08:57:52 SA

Dung lượng: 659,95kB

Tải ảnh gốc

Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/02/2017 08:57:52 SA

Dung lượng: 559,75kB

Tải ảnh gốc

Phó Ban công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh trình bày tờ trình.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/02/2017 08:57:52 SA

Dung lượng: 676,28kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/02/2017 06:18:21 CH

Dung lượng: 692,68kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/02/2017 06:18:21 CH

Dung lượng: 662,12kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/02/2017 06:18:21 CH

Dung lượng: 708,64kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất