Ngày 20/02/2017.Khai mạc phiên họp thứ bảy của Ủy ban thường vụ Quốc hội.


Tên album
Ngày 20/02/2017.Khai mạc phiên họp thứ bảy của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
20/02/2017 10:54:50 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu ĐB,khách mời.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/02/2017 11:02:02 SA

Dung lượng: 760,11kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/02/2017 11:02:02 SA

Dung lượng: 657,41kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/02/2017 11:02:02 SA

Dung lượng: 724,56kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/02/2017 11:02:02 SA

Dung lượng: 692,14kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/02/2017 11:02:02 SA

Dung lượng: 730,92kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 20/02/2017 11:02:02 SA

Dung lượng: 722,06kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất