Sáng 17/02/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hungary, Ngài Öry Csaba


Tên album
Sáng 17/02/2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hungary, Ngài Öry Csaba
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/02/2017 11:17:51 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hungary, Ngài Öry Csaba. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/02/2017 11:18:51 SA

Dung lượng: 659,88kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hungary, Ngài Öry Csaba. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/02/2017 11:18:51 SA

Dung lượng: 852,17kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hungary, Ngài Öry Csaba. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/02/2017 11:18:51 SA

Dung lượng: 715,04kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Hungary, Ngài Öry Csaba. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/02/2017 11:18:51 SA

Dung lượng: 669,09kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất