Sáng ngày 15/02/2017.Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Cộng hòa Italia Phan Thanh Bình tiếp Đại sứ Italia Bà Cecilia Piccioni.


Tên album
Sáng ngày 15/02/2017.Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Cộng hòa Italia Phan Thanh Bình tiếp Đại sứ Italia Bà Cecilia Piccioni.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/02/2017 12:46:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Cộng hòa Italia Phan Thanh Bình tiếp Đại sứ Italia Bà Cecilia Piccioni.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/02/2017 12:48:52 CH

Dung lượng: 674,50kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Cộng hòa Italia Phan Thanh Bình tiếp Đại sứ Italia Bà Cecilia Piccioni.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/02/2017 12:48:52 CH

Dung lượng: 792,54kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Cộng hòa Italia Phan Thanh Bình tiếp Đại sứ Italia Bà Cecilia Piccioni.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/02/2017 12:48:52 CH

Dung lượng: 718,95kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Cộng hòa Italia Phan Thanh Bình tiếp Đại sứ Italia Bà Cecilia Piccioni.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/02/2017 12:48:52 CH

Dung lượng: 713,46kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với Cộng hòa Italia Phan Thanh Bình tiếp Đại sứ Italia Bà Cecilia Piccioni.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/02/2017 12:48:52 CH

Dung lượng: 694,14kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất