Chiều ngày 13/02/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ .


Tên album
Chiều ngày 13/02/2017.Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ .
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/02/2017 3:52:56 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 13/02/2017 03:54:36 CH

Dung lượng: 676,54kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 13/02/2017 03:54:36 CH

Dung lượng: 750,63kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 13/02/2017 03:54:36 CH

Dung lượng: 658,45kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 13/02/2017 03:54:36 CH

Dung lượng: 777,62kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 13/02/2017 03:54:36 CH

Dung lượng: 752,89kB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp Giáo sư John Graham,Hiệu trưởng Trường đại học Idiana,Hoa Kỳ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 13/02/2017 03:54:36 CH

Dung lượng: 721,44kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất