Chiều ngày 10/02/2017.Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và đoàn Chủ tịch ủy ban trung ương MTTQVN năm 2016,trọng tâm phối hợp công tác năm 2017.


Tên album
Chiều ngày 10/02/2017.Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội và đoàn Chủ tịch ủy ban trung ương MTTQVN năm 2016,trọng tâm phối hợp công tác năm 2017.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/02/2017 5:43:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo QH gặp gỡ các đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/02/2017 06:05:06 CH

Dung lượng: 676,54kB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký,Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu đại biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/02/2017 06:05:06 CH

Dung lượng: 709,53kB

Tải ảnh gốc

Ông Trần Thanh Mẫn Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo công tác của Măt trận TQVN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/02/2017 06:05:06 CH

Dung lượng: 544,09kB

Tải ảnh gốc

Ông Trần Thanh Mẫn Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo công tác của Măt trận TQVN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/02/2017 06:05:06 CH

Dung lượng: 706,20kB

Tải ảnh gốc

Trưởng ban dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/02/2017 06:05:06 CH

Dung lượng: 714,29kB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Uông Chu Lưu phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 10/02/2017 06:05:06 CH

Dung lượng: 770,28kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất