Sáng ngày 24/01/2017.Ban soạn thảo Luật hành chính công tổ chức hội thảo


Tên album
Sáng ngày 24/01/2017.Ban soạn thảo Luật hành chính công tổ chức hội thảo
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/01/2017 12:26:44 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Trưởng Ban soạn thảo Luật hành chính công Tràn Thị Quốc Khánh phát biểu khai mạc hội thảo Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/01/2017 12:33:53 CH

Dung lượng: 754,23kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/01/2017 12:33:53 CH

Dung lượng: 720,38kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/01/2017 12:33:53 CH

Dung lượng: 724,33kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/01/2017 12:33:53 CH

Dung lượng: 719,88kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/01/2017 12:33:53 CH

Dung lượng: 684,22kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh hội thảo Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/01/2017 12:33:53 CH

Dung lượng: 631,38kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất