Sáng ngày 23/01/2017.Lãnh đạo,Cán bộ viên chức Văn phòng Quốc hội viếng lăng và báo công với Bác Hồ.


Tên album
Sáng ngày 23/01/2017.Lãnh đạo,Cán bộ viên chức Văn phòng Quốc hội viếng lăng và báo công với Bác Hồ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/01/2017 10:56:19 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo,Cán bộ viên chức Văn phòng Quốc hội viếng lăng và báo công với Bác Hồ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/01/2017 11:06:59 SA

.

Dung lượng: 730,60kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo,Cán bộ viên chức Văn phòng Quốc hội viếng lăng và báo công với Bác Hồ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/01/2017 11:06:59 SA

Dung lượng: 706,41kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo,Cán bộ viên chức Văn phòng Quốc hội viếng lăng và báo công với Bác Hồ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/01/2017 11:06:59 SA

Dung lượng: 550,69kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo,Cán bộ viên chức Văn phòng Quốc hội viếng lăng và báo công với Bác Hồ.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/01/2017 11:06:59 SA

Dung lượng: 553,13kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo,Cán bộ viên chức Văn phòng Quốc hội viếng Nghĩa trang Mai dịch.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/01/2017 11:06:59 SA

Dung lượng: 682,61kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo,Cán bộ viên chức Văn phòng Quốc hội viếng Nghĩa trang Mai dịch.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/01/2017 11:06:59 SA

Dung lượng: 675,14kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất