Sáng ngày 17/01/2017.Văn phòng Quốc hội gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp tết Đinh dậu.


Tên album
Sáng ngày 17/01/2017.Văn phòng Quốc hội gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp tết Đinh dậu.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/01/2017 10:58:53 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Minh Hiếu giới thiệu Đại biểu,khách mời.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/01/2017 11:08:51 SA

Dung lượng: 1,39MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/01/2017 11:08:51 SA

Dung lượng: 1,39MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/01/2017 11:08:51 SA

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/01/2017 11:08:51 SA

Dung lượng: 1,52MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/01/2017 11:08:51 SA

Dung lượng: 1,68MB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 17/01/2017 11:08:51 SA

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất