Chiều ngày 16/01/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.


Tên album
Chiều ngày 16/01/2017.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/01/2017 5:28:44 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/01/2017 06:32:23 CH

Dung lượng: 1,47MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/01/2017 06:26:21 CH

Dung lượng: 1,57MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/01/2017 06:18:38 CH

Dung lượng: 1,44MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/01/2017 06:13:15 CH

Dung lượng: 1,53MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất