Sáng ngày 16/01/2017.Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.


Tên album
Sáng ngày 16/01/2017.Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/01/2017 11:22:25 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/01/2017 11:27:26 SA

Dung lượng: 1,67MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/01/2017 11:27:26 SA

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/01/2017 11:27:26 SA

Dung lượng: 1,53MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/01/2017 11:27:26 SA

Dung lượng: 1,88MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/01/2017 11:27:26 SA

Dung lượng: 1,76MB

Tải ảnh gốc

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Đoàn Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/01/2017 11:27:26 SA

Dung lượng: 1,51MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất